Trisense søker Operations Manager

Trisense har fått en rekke pilotkunder og noen langsiktige kontrakter den siste tiden. Kundene er store selskaper over hele verden. Foreløpig er volumene små, men selskapet regner med at antallet kunder, anlegg og at installerte sensorer vil øke betydelig fremover. Dette vil kreve gode systemer og rutiner, samt høy grad av automatiserte prosesser. Trisense har…

Read More